KHU TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI / Dịch vụ phiếu quà tặng

THÔNG TIN DỊCH VỤ PHIẾU QUÀ TẶNG TẠI ZEN PLAZA

1. “PHIẾU QUÀ TẶNG” do ai phát hành và phạm vi sử dụng?
  • “Phiếu Quà Tặng” (PQT) do Công ty TNHH Zen Plaza phát hàng, có giá trị thanh toán tại Zen Plaza
  • “Phiếu Quà Tặng” hợp lệ là phiếu có mẫu theo qui định, có con dấu của công ty và chữ ký‎ của Ban Giám Đốc/ Kế Toán Trưởng
2. PQT có mấy loại mệnh giá và thời hạn hiệu lực?
  • PQT sử dụng cho mục đích mua sắm do Zen Plaza phát hành bao gồm các loại mệnh giá: 500.000đ, 300.000đ, 200.000đ, 100.000đ, 50.000đ.
  • Thời hạn sử dụng: trong vòng 01 tháng kể từ ngày giao PQT
3. PQT có giá trị thanh toán như thế nào tại Zen Plaza
  • PQT có giá trị thanh toán như tiền mặt tại Khu nhà hàng tầng 1, 2 & Ảnh viện Sosakhan tại Zen Plaza,
  • PQT do Zen Plaza phát hành không có giá trị qui đổi thành tiền mặt và thời hạn thanh toán có hiệu lực được ghi trên phiếu.

4. Các dịch vụ khác của Zen Plaza
  • Đáp ứng nhanh chóng các hợp đồng về PQT (theo yêu cầu của khách hàng)
  • Cung ứng nhanh chóng kịp thời các loại PQT (theo yêu cầu của khách hàng)
  • Đáp ứng các dịch vụ hậu mãi.


Copyright © 2012 Zen Plaza. All rights reserved Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật