KHU TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

ELEMATEC VIETNAM
INABATA VIETNAM
MEDIATECH VIETNAM
2
ELEMATEC VIỆT NAM
INABATA VIỆT NAM
MEDIATECH VIỆT NAM
THE SUSHIBAR
1
NHÀ HÀNG NHẬT BẢN
PASSIO - COFFEE TO GO
G
PASSIO - COFFEE TO GO
FAMILY MART ♦ ATM ♦ PARKING LOT
B1
BÃI GIỮ XE ♦ ATM ♦ FAMILY MART
PARKING LOT
B2
BÃI GIỮ XE

Copyright © 2012 Zen Plaza. All rights reserved Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật