KHU TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

HOANG YEN BUFFET
ELEMATEC VIETNAM
INABATA VIETNAM
2
NHÀ HÀNG VIỆT NAM
ELEMATEC VIỆT NAM
INABATA VIỆT NAM
THE SUSHIBAR
1
NHÀ HÀNG NHẬT BẢN
NIKE
PASSIO - COFFEE TO GO
VIETNAM DESIGNERS HOUSE
G
NIKE
PASSIO - COFFEE TO GO
VIETNAM DESIGNERS HOUSE
FAMILY MART ♦ ATM ♦ PARKING LOT
B1
BÃI GIỮ XE ♦ ATM ♦ FAMILY MART
PARKING LOT
B2
BÃI GIỮ XE

Copyright © 2012 Zen Plaza. All rights reserved Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật