KHU TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

DAMCO
INABATA VIETNAM
ELEMATEC VIETNAM
MEDIATECH VIETNAM
2
DAMCO
INABATA VIỆT NAM
ELEMATEC VIỆT NAM
MEDIATECH VIỆT NAM
SECOM VIETNAM
VIETNAM OPLANS
MORIRIN VIETNAM
VIETNAM HOLDING ASSET MANAGEMENT
1
SECOM VIỆT NAM
VIETNAM OPLANS
MORIRIN VIỆT NAM
VIỆT NAM HOLDING ASSET MANAGEMENT
PASSIO COFFEE
PUBLIC BANK VIETNAM
G
CÀ PHÊ PASSIO
NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM
FAMILY MART ♦ ATM ♦ PARKING LOT
B1
BÃI GIỮ XE ♦ ATM ♦ FAMILY MART
PARKING LOT
B2
BÃI GIỮ XE

Copyright © 2012 Zen Plaza. All rights reserved Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật