KHU TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

DUC ANH
INABATA VIETNAM
ELEMATEC VIETNAM
MEDIATECH VIETNAM
2
DỤC ANH
INABATA VIỆT NAM
ELEMATEC VIỆT NAM
MEDIATECH VIỆT NAM
THE SUSHIBAR
1
NHÀ HÀNG NHẬT BẢN
PASSIO COFFEE
PUBLIC BANK
G
CÀ PHÊ PASSIO
NGÂN HÀNG PUBLIC
FAMILY MART ♦ ATM ♦ PARKING LOT
B1
BÃI GIỮ XE ♦ ATM ♦ FAMILY MART
PARKING LOT
B2
BÃI GIỮ XE

Copyright © 2012 Zen Plaza. All rights reserved Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật