LIÊN HỆ

54-56 Nguyễn Trãi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: +8428 3 9250 339 - Fax: +8428 3 9255 833

Tầng 9 - Phòng 903, 54-56 Nguyễn Trãi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: +8428 3 9250 339 - Fax: +8428 3 9255 833
Hotline: 0913 15 11 27
Email: sales@zenplaza.com.vn
Website: www.zenplaza.com.vn
Giờ mở cửa hàng ngày từ 9:30 AM đến 10:00 PM

(*) Thông tin bắt buộc

Copyright © 2012 Zen Plaza. All rights reserved Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật