LIÊN HỆ

Zen Plaza: 54- 56 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP.HCM
Tel: +848. 3.9250.339 - Fax: +848. 3.9250.265
Email: info@zenplaza.com.vn
Website: www.zenplaza.com.vn

Tầng 8 - Phòng 808, 54-56 Nguyễn Trãi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: +848 3 9250 339 - Fax: +848 3 9255 833
Hotline: 0913 15 11 27
Email: sales@zenplaza.com.vn
Website: www.zenplaza.com.vn
Giờ mở cửa hàng ngày từ 9:30 AM đến 10:00 PM

(*) Thông tin bắt buộc

Copyright © 2012 Zen Plaza. All rights reserved Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật