DESIGNER'S BOUTIQUE / Nhà thiết kế

HẦU NGUYÊN HÀNG

Sinh ngày: 1978

Tel: 0908228061

Nhãn hiệu: Odd

Hoạt động thời trang:
 
   - 2003: Tham gia chương trình thời trang Việt Nam – Fashion week 2003

   - 2004: Tham gia chương trình thời trang Việt Nam – Fashion week 2004

   - 2005: Tham gia chương trình thời trang Việt Nam – Fashion week 2005

   - 2006: Tham gia chương trình thời trang Việt Nam – Fashion week 2006

   - 2007: Tham gia chương trình thời trang Việt Nam – Fashion week 2007

   - 2008: Tham gia chương trình thời trang Việt Nam – Fashion week 2008

   - 2009: Tham gia chương trình thời trang Việt Nam – Fashion week 2009

   - 2004 – 2008: Tham gia các chương trình biểu diễn thời trang do Zen Plaza tổ chức: Spring Rose, Going on to The Dreams, An toàn & Mốt, Tropical Wind, Nét Thu, The Heat, Rock & Flowers.

Cửa hàng:


   - ODD - Designer Boutique, tầng 1 Zen Plaza, 54-56 Nguyễn Trãi, Quận 1, Tp.HCM

Copyright © 2012 Zen Plaza. All rights reserved Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật